miejsca w Ostrowiec Świętokrzyski

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

potwierdzone przypadki

6480647

zgony

119199

PolskaOstrowiec Świętokrzyski

 

Ostrowiec Świętokrzyski

Region administracyjny:
świętokrzyskie
populacja:
70 396
kod telefoniczny:
+48-41
kod pocztowy:
27-400-27-402
27-404-27-406

Położenie na mapie Polska

Polska mapa SVG
Ostrowiec Świętokrzyski

Kawiarnia

Jubiler

Pralnia

Apteka

opieka weterynaryjna

📑 Ostrowiec Świętokrzyski wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPostój taksówekPralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSupermarketSupermarket spożywczy lubSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinonaturalną cechąopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja kolejowastadionŚlusarz