Miejsca w Nowy Sącz

Czas lokalny:
07:00:27
Nowy Sącz
Region administracyjny:małopolskie
Populacja:83 993
Kod telefoniczny:
+48-18
Kod pocztowy:
33-300 - 33-308
33-310
33-320

Położenie na mapie Polska

Map SVG
Nowy SączNowy Sącz

Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków

Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków, Podhalańska 38, Nowy Sącz
point_of_interestCzytaj więcej
Nowy Sącz
Hotel *** Panorama Nowy Sącz

Hotel *** Panorama Nowy Sącz

Mieczysława Romanowskiego 4, Nowy Sącz
lodgingCzytaj więcej
Hotel Cynamon
Pokoje Zygmuntowska

Pokoje Zygmuntowska

Zygmuntowska 17, Nowy Sącz
lodgingCzytaj więcej
Ostoya. Pokoje gościnne

Ostoya. Pokoje gościnne

Jeremiego Wiśniowieckiego 129, Nowy Sącz
lodgingCzytaj więcej

Miodowe Zacisze

Kamienna 18, Nowy Sącz
lodgingCzytaj więcej

📑 Nowy Sącz wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy