Miejsca w Nowy Sącz

Czas lokalny:
14:06:43
Nowy Sącz
Hotel *** Panorama Nowy Sącz

Hotel *** Panorama Nowy Sącz

Mieczysława Romanowskiego 4, Nowy Sącz
lodgingCzytaj więcej
Hotel Cynamon
Ostoya. Guest rooms

Ostoya. Guest rooms

Jeremiego Wiśniowieckiego 129, Nowy Sącz
lodgingCzytaj więcej
Pokoje Zygmuntowska

Pokoje Zygmuntowska

Zygmuntowska 17, Nowy Sącz
lodgingCzytaj więcej

Tanie noclegi Nowy Sącz

Ulica Jana Pawla II 23, Nowy Sącz
lodgingCzytaj więcej
ING Bank Śląski Oddział w Nowym Sączu

ING Bank Śląski Oddział w Nowym Sączu

DH Merkury, Tadeusza Kościuszki 13, Nowy Sącz
bankCzytaj więcej

📑 Nowy Sącz wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy