NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Warszawie w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:58:23
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
42, Nowogrodzka, 00-695, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 594 24 94
Strona internetowej: www.nova.edu.pl
Latitude: 52.2283369, Longitude: 21.0097293
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Mateusz PL

  Mateusz PL

  ::

  Odradzam. wszystko fajnie gdy się płaci i uczy ale gdy się chce zrezygnować to nagle wielki opłaty i naliczanie miesięcy do przodu. Ja mam rachunek a 460zł za nic. Złodzieje

 • Critical Level

  Critical Level

  ::

 • Bartosz Burzewski

  Bartosz Burzewski

  ::

 • Max MaxM

  Max MaxM

  ::

  Czytajcie dokładnie umowę!!! Za pomocą komornika (bez wiedzy zainteresowanego) szkoła ściąga jakieś należności wraz z odsetkami i kosztami... nie polecam!!

 • Użytkownik Google

  ::

  Szkoła nowoczesna, wspaniałe wyposażenie pracowni, dobrze wyszkolona kadra. Jestem bardzo zadowolony.

Najbliższy Szkoła:

Edu & More - Polish Language School for Foreigners

Nowogrodzka 44, Warszawa
schoolCzytaj więcej

Ecole Pologne

Nowogrodzka 44, Warszawa
schoolCzytaj więcej

Szkola Masażu HEROS

Nowogrodzka 36, Warszawa
schoolCzytaj więcej

ATUT SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

Aleje Jerozolimskie 49/29, 00-696, Warszawa
schoolCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy