NIEBO w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:33:04
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
Nowy Świat 21, (w podwórku), 00-029 Warszawa, Poland
Kontakt telefon: +48
Strona internetowej: www.facebook.com
Latitude: 52.232359, Longitude: 21.018221
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Maggy Mikusek

  Maggy Mikusek

  ::

  Lovely place with unexpected tastes, delicious drinks but not pretentious. Just few steps away from New World street but it feels like entering a parallel dimension. Highly recommended!

 • Жанна Сіркович

  Жанна Сіркович

  ::

  Average atmosphere, music was rather out dated. Nice location.

 • Szymon Kukanow

  Szymon Kukanow

  ::

  Raj w Niebie is a great place for a Hawaiian bowl, nice staff and location.

 • Agata Cichocka

  Agata Cichocka

  ::

  Would come back. I love the decor and how they managed to hide it in otherwise unattractive neighborhood. Came with a big group of friends and we were seated and served very comfortably. Great selection of food and drinks and my bowl was finger licking.

 • Max Mallows

  Max Mallows

  ::

  Great music venue with a pretty decent restaurant. You get some really good internation acts performing live here and they do awesome club nights on most weekends. The food in the restaurant is bowl (poke Esq) themed and really tasty. The portions are big too and prices reasonable considering how close you are to the more touristy restaurants. It's Abit tricky to find but definitely worth a visit

Najbliższy Galeria Sztuki:

Galeria Lirka
Bar Żyrafa

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy