Muzeum w pobliżu Muzeum Historii Polski

Czas lokalny:
11:43:04

Muzeum Historii Polski

Mokotowska 33/35, Warszawa Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.222033, Longitude: 21.0191041
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Muzeum:

Tęcza Na Placu Zbawiciela w Warszawie.

plac Zbawiciela, Warszawa
museumCzytaj więcej

Tęcza Na Placu Zbawiciela w Warszawie

plac Zbawiciela, Warszawa
museumCzytaj więcej

Cele Bezpieki - Ekspozycja Muzeum Powstania Warszawskiego

św. Teresy 2, Warszawa
museumCzytaj więcej

Kamień upamiętniający wydarzenie z 19.05.1942

Warszawa
museumCzytaj więcej

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki

Marszałkowska 21/25, Warszawa
museumCzytaj więcej

Mauzoleum Walki i Męczeństwa

aleja Jana Chrystiana Szucha 25, Warszawa
museumCzytaj więcej

Pomnik Romana Dmowskiego w Warszawie

aleja Jana Chrystiana Szucha, Warszawa
museumCzytaj więcej

Rabbithole Art Room

Poznańska 15, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum OdBudowy

Jazdów 3/7, Warszawa
museumCzytaj więcej

Biblioteka Sejmowa Wydział Muzealiów

Wiejska 4/6/8, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Wilcza 64, Warszawa
museumCzytaj więcej

Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera

Konopnickiej 6, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum Harcerstwa w Warszawie

Konopnickiej 6, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum Jazzu

Marii Konopnickiej 6, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum Politechniki Warszawskiej

Nowowiejska 24, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego

Nowy Świat 2, Warszawa
museumCzytaj więcej

Tablica upamiętniająca dom Ireny Kosmowskiej

Nowogrodzka 42, Warszawa
museumCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy