Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. W. Bellona w Wrocław

Czas lokalny:
01:00:04
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
SobotaZamkniete
NiedzielaZamkniete
101, Borowska, 11-400, Wrocław, Wrocław, PL Poland
Kontakt telefon: +48 71 798 68 84
Strona internetowej: mow-akacja.pl
Latitude: 51.0876206, Longitude: 17.0342854
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 1

Najbliższy Szkoła:

Zespół Szkół Nr2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Zespół Szkół Nr2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Borowska, Wrocław
schoolCzytaj więcej
Szkoła Branżowa I Stopnia nr 14 Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 11

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 14 Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 11

Kamienna 99-101, Wrocław
schoolCzytaj więcej

Miasteczko Ruchu Rowerowego

Wieczysta 141, Wrocław
schoolCzytaj więcej

Przedszkole nr 119 Zielona Łąka

Łódzka 23, Wrocław
schoolCzytaj więcej
Akademia Wrocław-tenis

Akademia Wrocław-tenis

50-518, Spiska 1, Wrocław
healthCzytaj więcej
Centrum Treningowe Spartan WCT5 Wrocław

Centrum Treningowe Spartan WCT5 Wrocław

Spiska 1, Wrocław
spaCzytaj więcej
Przedszkole nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17

Przedszkole nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17

Wieczysta 105, Wrocław
schoolCzytaj więcej
Domek Puchatka I

Domek Puchatka I

Kamienna 109, Wrocław
schoolCzytaj więcej
Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. S. Kulczyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. S. Kulczyńskiego

Wieczysta 105, Wrocław
schoolCzytaj więcej

Szkoła Podstawowa nr 17

Wieczysta 105, Wrocław
schoolCzytaj więcej

Szkoła Podstawowa nr 17

Wieczysta 105, Wrocław
schoolCzytaj więcej

Szkoła Podstawowa nr 17

Wieczysta 105, Wrocław
schoolCzytaj więcej

Gimnazjum Dwujęzyczne Nr.26

Kuronia 14, Wrocław
schoolCzytaj więcej

Budynek "Z" (Uniwersytet Ekonomiczny)

Kamienna 40, Wrocław
schoolCzytaj więcej

Budynek "O" (Uniwersytet Ekonomiczny)

Pabianicka 29, Wrocław
schoolCzytaj więcej
Liceum Ogólnokształcące Nr 5

Liceum Ogólnokształcące Nr 5

Ślężna 74, Wrocław
schoolCzytaj więcej

Budynek "Z1" (Uniwersytet Ekonomiczny)

Ślężna 29, Wrocław
schoolCzytaj więcej
Dogfield szkolenie psów, Wrocław i okolice, terapia behawioralna psów

Dogfield szkolenie psów, Wrocław i okolice, terapia behawioralna psów

Ciepła 9/4F, Wrocław
schoolCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy