Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. W. Bellona w Wrocław

Otwórz mapę
Czas lokalny:
01:23:10
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
SobotaZamkniete
NiedzielaZamkniete
101, Borowska, 11-400, Wrocław, Wrocław, PL Poland
Kontakt telefon: +48 71 798 68 84
Strona internetowej: mow-akacja.pl
Latitude: 51.0876206, Longitude: 17.0342854
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 1

Najbliższy Szkoła:

Zespół Szkół Nr2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Zespół Szkół Nr2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Borowska, Wrocław
schoolCzytaj więcej
Szkoła Branżowa I Stopnia nr 14 Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 11

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 14 Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 11

Kamienna 99-101, Wrocław
schoolCzytaj więcej

Miasteczko Ruchu Rowerowego

Wieczysta 141, Wrocław
schoolCzytaj więcej

Przedszkole nr 119 Zielona Łąka

Łódzka 23, Wrocław
schoolCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy