Kwatera w pobliżu Staromiejski. Hotel

Czas lokalny:
06:29:49
Staromiejski. Hotel, Author: Staromiejski. Hotel

Staromiejski. Hotel

4/5, Jedności Narodowej, 76-200, Słupsk, Słupsk, PL Polen
Kontakt telefon: +48 59 842 84 64
Strona internetowej: www.przymorze.com.pl
Latitude: 54.466825, Longitude: 17.0286731
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Hotel Piast

Hotel Piast

Jedności Narodowej 3, Słupsk
lodgingCzytaj więcej
Stary Rynek
Slupsk

Slupsk

aleja Henryka Sienkiewicza, Słupsk
lodgingCzytaj więcej
Apartament Dookoła Świata

Apartament Dookoła Świata

Mikołajska 6B, Słupsk
lodgingCzytaj więcej

Apartment przy Zamku

Mikołajska 5, Słupsk
lodgingCzytaj więcej
Mikołajek. Hotel PTTK

Mikołajek. Hotel PTTK

Szarych Szeregów 1, Słupsk
lodgingCzytaj więcej

Apartament w Centrum

17, Adama Mickiewicza, Słupsk
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy