Kwatera w pobliżu Oki Doki Hostel

Czas lokalny:
11:54:44
Oki Doki Hostel, Author: Warsaw Hostel Oki Doki City

Oki Doki Hostel

3, Dąbrowskiego, 00-057, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 828 01 22
Strona internetowej: okidoki.pl
Latitude: 52.2365173, Longitude: 21.0093593
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Apartament Panorama Hotel

Marszałkowska 140, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Marszałkowska Metro Świętokrzyska

ul, Marszałkowska 138, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Blues House

Marszałkowska 138, Warsaw
lodgingCzytaj więcej
CAMERA Hostel - Warsaw, City Center, Mokotów, Żoliborz

CAMERA Hostel - Warsaw, City Center, Mokotów, Żoliborz

Jasna 22, Warszawa
lodgingCzytaj więcej
Świętokrzyska II - Apart4you

Świętokrzyska II - Apart4you

Marszałkowska 136, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Alex Home

136, Marszałkowska 34, Warszawa
lodgingCzytaj więcej
NEO Places Dąbrowskiego

NEO Places Dąbrowskiego

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 7/m. 4, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy