Kwatera w pobliżu Moon Hostel Warszawa - Tanie Noclegi w Centrum

Czas lokalny:
08:52:21
Moon Hostel Warszawa - Tanie Noclegi w Centrum, Author: Moon Hostel Warszawa - Tanie Noclegi w Centrum

Moon Hostel Warszawa - Tanie Noclegi w Centrum

16, Foksal, 00-372, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 468 00 66
Strona internetowej: moonhostel.pl
Latitude: 52.2338721, Longitude: 21.0207127
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

eMKa hostel

Foksal Apartment

12/14, Foksal, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Elegant Apartment Foksal

Foksal 17B/27, Warszawa
lodgingCzytaj więcej
Aparthotel Nowy Świat 28

Aparthotel Nowy Świat 28

oficyna, Nowy Świat 28, Warszawa
lodgingCzytaj więcej
Apartament Kopernika

Apartament Kopernika

25,, Kopernika 4, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Ego Center Apartments

Kopernika 4/1, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Copernicus Apartment

Kopernika 6/9, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy