Kwatera w pobliżu Mercure Gdańsk Stare Miasto

Otwórz mapę
Czas lokalny:
06:48:23
Mercure Gdańsk Stare Miasto, Author: Mercure Gdańsk Stare Miasto

Mercure Gdańsk Stare Miasto

22, Jana Heweliusza, 80-890, Gdańsk, Gdańsk, PL Polska
Kontakt telefon: +48 58 321 00 00
Strona internetowej: www.accorhotels.com
Latitude: 54.356181, Longitude: 18.651101
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

, Jana Heweliusza 22

Jana Heweliusza 22, Gdańsk
lodgingCzytaj więcej
Apartament Starówka Łagiewniki

Apartament Starówka Łagiewniki

8/9, Łagiewniki, Gdańsk
lodgingCzytaj więcej

Apartament 23

Ul. Heweliusza 23/5, Gdańsk
lodgingCzytaj więcej
ibis Gdańsk Stare Miasto

ibis Gdańsk Stare Miasto

Jana Heweliusza 24, Gdańsk
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy