Kwatera w pobliżu Hotel Włoski

Czas lokalny:
19:31:52

Hotel Włoski

8, Dolna Wilda, 61-552, Poznań, Poznań, PL Polska
Kontakt telefon: +48 61 833 52 62
Strona internetowej: www.hotelwloski.pl
Latitude: 52.3975248, Longitude: 16.9266446
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Apartament Dolna Wilda

Dolna Wilda 16E/5, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Studio Apartments

Górna Wilda 70, Poznań
lodgingCzytaj więcej

E Apartamenty Centrum

Górna Wilda 74, Poznań
lodgingCzytaj więcej

ApartamentStaryBrowar

ul, Górna Wilda 74/41, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Hostel Poznań Petit

Górna Wilda 81, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Różana

Ul. Różana 4a/19b Apartament Różana
lodgingCzytaj więcej

Przyjazna Kwatera - kwatery stancje, mieszkania na wynajem dla pracowników

Górna Wilda 83, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Restaura Maraton Garden

Maratońska 3, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament w centrum

12, Poplińskich 20, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Wolne Sobie - Apartamenty Poznań

Maratońska 3/68, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Very Berry Apartment Centrum

Ulica, Królowej Jadwigi 58a/8, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Czesława

Świętego Czesława 14, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Poznań Rents - Apartament Wierzbięcice

Wierzbięcice 20/1a, Poznań
lodgingCzytaj więcej

MTM Apartament 37

Niedziałkowskiego 24, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Lauren - Centrum Półwiejska

Półwiejska 47 402, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Genewa

ul, Półwiejska 47, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Lawendowy Półwiejska

Półwiejska 47 / 203, Poznań
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy