Kwatera w pobliżu Hotel Royal

Czas lokalny:
19:01:26

Hotel Royal

Święty Marcin 71, Poznań Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.4068445, Longitude: 16.9206206
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Hotel Lech Poznań

Święty Marcin 74, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Kamienica Bankowa Residence

Kościuszki 76, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Fusion Hostel

Święty Marcin 66/72, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Panorama

Święty Marcin 66/72, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament w Starej Kamienicy

Gen, Taczaka 15/21, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Cozy apt 5 min walk from the Market Square

4, Kantaka, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Mini Hotelik

al. Niepodległości 8a, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Studio - Fredry 3/14

Fredry 3, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Glam House - rooms & apartments - Nocleg Poznań

Święty Marcin 43, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Poco Loco Hostel Poznań

Taczaka 23, Poznań
lodgingCzytaj więcej

ART Hostel Poznań

Mielżyńskiego 23, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Hotel Altus

Święty Marcin 40, Poznań
lodgingCzytaj więcej

apartament

27 Grudnia 5/m 4A, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament przy Okraglaku

27 Grudnia 5/m 4A, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Posnania

Ratajczaka 21/20, Poznań
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy