Kwatera w pobliżu Hotel Nowodworski

Czas lokalny:
22:47:34
Hotel Nowodworski, Author: Hotel Nowodworski

Hotel Nowodworski

30, Nowodworska, 59-220, Legnica, Legnica, PL Polska
Kontakt telefon: +48 76 722 09 91
Strona internetowej: www.hotelnowodworski.pl
Latitude: 51.1786279, Longitude: 16.15605
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Hotel & Restauracja

Hotel & Restauracja " Hotel Legnicki "

Nowodworska 24, Legnica
lodgingCzytaj więcej
Turek & Turek
Pokoje Gościnne u KOVI

Pokoje Gościnne u KOVI

Wielogórska 78, Legnica
lodgingCzytaj więcej
Hotel Majorka

Hotel Majorka

220, Pszeniczna 5, Legnica
lodgingCzytaj więcej

Hotelik Dworek

Gniewomierska, Legnica
lodgingCzytaj więcej
Akademik Miedzianka I Bursa Dla Młodzieży

Akademik Miedzianka I Bursa Dla Młodzieży

Stanisława Żółkiewskiego 8, Legnica
lodgingCzytaj więcej

Akademik

Stanisława Żółkiewskiego 8, Legnica
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy