Kwatera w pobliżu Hotel Nowodworski

Czas lokalny:
03:01:40
Hotel Nowodworski, Author: Hotel Nowodworski

Hotel Nowodworski

30, Nowodworska, 59-220, Legnica, Legnica, PL Polska
Kontakt telefon: +48 76 722 09 91
Strona internetowej: www.hotelnowodworski.pl
Latitude: 51.1786279, Longitude: 16.15605
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Hotel & Restauracja

Hotel & Restauracja " Hotel Legnicki "

Nowodworska 24, Legnica
lodgingCzytaj więcej
Turek & Turek
Pokoje Gościnne u KOVI

Pokoje Gościnne u KOVI

Wielogórska 78, Legnica
lodgingCzytaj więcej
Hotel Majorka

Hotel Majorka

220, Pszeniczna 5, Legnica
lodgingCzytaj więcej

Hotelik Dworek

Gniewomierska, Legnica
lodgingCzytaj więcej

Akademik

Stanisława Żółkiewskiego 8, Legnica
lodgingCzytaj więcej
Akademik Miedzianka I Bursa Dla Młodzieży

Akademik Miedzianka I Bursa Dla Młodzieży

Stanisława Żółkiewskiego 8, Legnica
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy