Kwatera w pobliżu Hotel Moderno

Czas lokalny:
19:30:51

Hotel Moderno

Kolejowa 29, Poznań Poland
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.3902056, Longitude: 16.9041423
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Apartament Lodowa

Lodowa 19B/10, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Mottego 13

Marcelego Mottego 3, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament przy MTP PIF

16 Lodowa, Głuchowo
lodgingCzytaj więcej

Sofa Lodowa Klaudyny Potockiej 32

Lodowa 28, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Under The Sun

ul. Hetmańska 57/1, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Umińskiego

Umińskiego 25, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Kosinskiego

20, Kosińskiego, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Amilkar Apartment

Kosińskiego 20/11, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Unicorn

Kosińskiego 11/13, Poznań
lodgingCzytaj więcej

A bookish attic / Książkowy strych

Małeckiego 24/12, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Silver Point

/43, Pamiątkowa 2, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Perła Poznań

61 522, Kosińskiego 24, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Migrand. Usługi hotelarskie. Krynicki A.

Głogowska 67, Poznań
lodgingCzytaj więcej

bed4city Kolejowa MTP

Kolejowa 4, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Hotelu Zielony

Głogowska 62, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament B216

Bogusławskiego 21A/6, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Mieszkanie w centrum

Strusia 2A 7, Poznań
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy