Kwatera w pobliżu Hotel City Park

Czas lokalny:
18:57:10

Hotel City Park

Poznań Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.4003283, Longitude: 16.893255
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Apartament & Residence

26 Wyspiańskiego X, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Dorrian. Hotel, restauracja

Stanisława Wyspiańskiego 29, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Loft Ulanska, Poznan Fair Center

Wojskowa 6a/apt. 12, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament przy City Parku

Wojskowa 8a/25, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Wojskowa

Wojskowa 8A, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Platinum Palace Residence**** Poznań

Reymonta 19, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Textil

Jarochowskiego 2, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Grottgera przy MTP

Grottgera 6/8, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Chełmońskiego

20, Chełmońskiego 15, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Galeria

Chełmońskiego 8, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Pit Stop Hostel

ul. Wyspiańskiego 15/5, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Pit Stop Hostel

Stanisława Wyspiańskiego 14, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Park Wilsona

14, Stanisława Wyspiańskiego 35, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Happy House Hostel

Stanisława Wyspiańskiego 14/2, Poznań
lodgingCzytaj więcej

VERY BERRY APARTMENTS

Chełmońskiego 20, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Homewell Apartments "Wilson Park"

Chełmońskiego 8, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Cinema

Chełmońskiego 8, Poznań
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy