Kwatera w pobliżu Hotel Albatros

Czas lokalny:
06:20:23
Hotel Albatros, Author: Janko Janko

Hotel Albatros

26, Ofiar Katynia, 37-700, Przemyśl, Przemyśl, PL Polska
Kontakt telefon: +48 16 678 08 70
Strona internetowej: www.albatros.przemysl.pl
Latitude: 49.7754852, Longitude: 22.8261654
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Pokoje Gościnne Zagłobianka

Pokoje Gościnne Zagłobianka

Lwowska 54A, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
MOTEL 24h BIELPON

MOTEL 24h BIELPON

Lwowska 144a, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
ZAJAZD U JANA
Hotel FAHO

Hotel FAHO

Stefana Batorego 55A, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
ROD Wilcza

Zajazd Rosa

Jana i Jędrzeja Śniadeckich 2, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
Hotel Trojka

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy