Kwatera w pobliżu Hostel Explorer

Czas lokalny:
19:32:13

Hostel Explorer

Ulica Wszystkich Świętych 6, Poznań Polonia
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.4054819, Longitude: 16.9368241
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

noclegi Poznan

Ulica Wszystkich Świętych 3/8, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartment Baby Blue

Garbary 28 9A, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Kasztan B&B | Pokoje hotelowe

Za Bramką 9, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Old Town Centrum Residence Apartments (short term rental apartments near Poznań Old Marke Sqaure)

Mostowa 30, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Centrum HGa - Garbary

Garbary 49/5, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Garbary 49

Garbary 49, Poznań
lodgingCzytaj więcej

My place in Poznan

Garbary 49, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Bernardine Square

1 plac Bernardyński 6, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Sarna & Gołąb

Mostowa 35/14, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Z Widokiem Na Ratusz

Garbary 53 7, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Mostowa Fireplace Room

Mostowa 26, Poznań
lodgingCzytaj więcej

E-Apartamenty Poznań

ul. 17, Wodna 15, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Old Square Apartment

plac Kolegiacki 9, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartment Mostowa

Mostowa 5a/23a, Poznań
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy