Kwatera w pobliżu Hill Inn Poznań

Czas lokalny:
19:28:30

Hill Inn Poznań

1/2, Zamkowa, 61-768, Poznań, Poznań, PL Polska
Kontakt telefon: +48 61 853 09 10
Strona internetowej: hillinn.pl
Latitude: 52.409115, Longitude: 16.931882
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Friendly apartments

Kramarska 2, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Sleep in Hostel & Apartments

Stary Rynek 77, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartments Shanti

Sieroca 10, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Poznań - Old Town

Masztalarska 7, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Grafitowy

Wroniecka 61, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Garden Boutique Residence

Wroniecka 24, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Plac Wielkopolski Apartment

plac Wielkopolski 10/11D/m. 2, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Old Market Apartments

Klasztorna 8/2, Wielka 11/6, Paderewskiego 3/5 m.1, Żydowska 35A/8, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Stary Rynek Paderewskiego

Paderewskiego 3/5, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty NEPTUN

66, Stary Rynek, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Turkusowy

Wroniecka 6/9, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Centrum Stare Miasto

plac Wielkopolski 2/58, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Hostel Wronka Dom Studenta Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Wroniecka 19/20, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Havana Club Restaurant Apartaments Hostel

Stary Rynek 62, Poznań
restaurantCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy