Kwatera w pobliżu Garden Boutique Residence

Czas lokalny:
18:54:19

Garden Boutique Residence

24, Wroniecka, 61-763, Poznań, Poznań, PL Polska
Kontakt telefon: +48 61 222 29 99
Strona internetowej: www.gardenhotel.pl
Latitude: 52.4094624, Longitude: 16.9339653
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Apartament Grafitowy

Wroniecka 61, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Hostel Wronka Dom Studenta Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Wroniecka 19/20, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Turkusowy

Wroniecka 6/9, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Friendly apartments

Kramarska 2, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Żydowska

Żydowska 11, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Poznań - Old Town

Masztalarska 7, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Studio Dominikańska

Dominikańska 9/213, Poznań
lodgingCzytaj więcej

LUX Apart

Dominikańska 9/206, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Luksusowy Apartament

ul. Dominikańska 9 206, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Moon Hostel

9A, Dominikańska, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Bimba

Ul. Dominikańska 9/214 Centrum Poznania, Stary Rynek, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Stary Rynek 1

Żydowska 35/8, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Welcome to apartments Kramarska 21

Kramarska 21 / 5, Poznań
lodgingCzytaj więcej

PURO Poznań Stare Miasto

Stawna 12, Poznań
lodgingCzytaj więcej

UNIC Apartments Dominikańska

Dominikańska 9, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Hill Inn Poznań

Zamkowa 1/2, Poznań
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy