Kwatera w pobliżu Frolic Goats Hostel

Czas lokalny:
19:18:02

Frolic Goats Hostel

16, Wrocławska, 61-838, Poznań, Poznań, PL Polska
Kontakt telefon: +48 61 852 44 11
Strona internetowej: www.frolicgoatshostel.com
Latitude: 52.40617, Longitude: 16.932832
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Hostel Saski

25A, Wrocławska, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Hostel Bailando

Wrocławska 25A, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Modern Apartments

Gołębia 61, Poznań
lodgingCzytaj więcej

APARTAMENTY GOŁĘBIA STARY RYNEK POZNAŃ

Gołębia 4, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Hotel Palazzo Rosso

Gołębia 6, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Rosemary's Hostel

Wrocławska 13, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Dom Aktora

Świętosławska 6, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Cocorico Apartments

Świętosławska 9, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Tey Hostel

Świętosławska 12, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Havana Club Restaurant Apartaments Hostel

Stary Rynek 62, Poznań
restaurantCzytaj więcej

Don Prestige Residence

Święty Marcin 2, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty NEPTUN

66, Stary Rynek, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Stary Rynek Paderewskiego

Paderewskiego 3/5, Poznań
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy