Kwatera w pobliżu BoDro.

Czas lokalny:
11:36:34
BoDro., Author: Дмитро Юрковський

BoDro.

14, Zawiszy Czarnego, 35-082, Rzeszów, Rzeszów, PL Polska
Kontakt telefon: +48 17 864 00 09
Latitude: 50.015495, Longitude: 21.968551
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Hotel Restauracja Twierdza

Resursa Sp. z o.o.

Przemysłowa 9a, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej

House Assistant Rzeszów University of Technology

Podkarpacka 1, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej
Hotel Horyzont

Hotel Horyzont

Podkarpacka 54, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej

Arcus. Student House Rzeszów University of Technology

Akademicka 2, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej

Nestor. Dom Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Akademicka 3, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej
Penguin. Student House Rzeszów University of Technology

Penguin. Student House Rzeszów University of Technology

Akademicka 5, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy