Lekarze Kardiolodzy Szymkowiak- Rzechorzek i Partnerzy w Katowice

Otwórz mapę
Czas lokalny:
23:44:39
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek--
Wtorek-
Środa-
Czwartek--
PiątekZamkniete
SobotaZamkniete
NiedzielaZamkniete
51, Franciszkańska, 40-001, Katowice, Katowice, PL Poland
Kontakt telefon: +48 32 726 52 68
Strona internetowej: www.kardiologia-ligota.pl
Latitude: 50.228089, Longitude: 18.969207
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 0

Najbliższy Lekarz:

EPIONE - Przychodnia nr 2 - Katowice - Ligota

EPIONE - Przychodnia nr 2 - Katowice - Ligota

Piotrowicka 68, Przychodnia Epione, Katowice
doctorCzytaj więcej
DermaVIP - Medycyna Estetyczna i Kosmetologia

DermaVIP - Medycyna Estetyczna i Kosmetologia

Piotrowicka 68, Wejście od ul. Franciszkańskiej, Katowice
beauty_salonCzytaj więcej
UROVITA Poradnia Urologiczna Katowice nr 1, Specjalista Urolog, USG

UROVITA Poradnia Urologiczna Katowice nr 1, Specjalista Urolog, USG

Piotrowicka 68, Katowice
doctorCzytaj więcej
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza EPIONE

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza EPIONE

Piotrowicka 68, Katowice
doctorCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy