Miejsca w Kraków

Czas lokalny:
13:59:14
Kraków
Hotel Polonia

Hotel Polonia

Basztowa 25, Kraków-Śródmieście
lodgingCzytaj więcej
Vienna House Andel’s Cracow
City Hostel

City Hostel

Świętego Krzyża 21, Kraków
lodgingCzytaj więcej
Hotel Polski Pod Białym Orłem

Hotel Polski Pod Białym Orłem

Pijarska 17, Kraków
lodgingCzytaj więcej
Hotel Campanile Kraków
Hotel Wyspiański

Hotel Wyspiański

Westerplatte 15, Kraków
lodgingCzytaj więcej
Grand Hotel Kraków

Grand Hotel Kraków

Sławkowska 5/7, Kraków
lodgingCzytaj więcej
Hostel Rynek 7

Hostel Rynek 7

Rynek Główny 7, Kraków
lodgingCzytaj więcej
ibis Kraków Stare Miasto

ibis Kraków Stare Miasto

Pawia 15, Kraków
lodgingCzytaj więcej
Hotel Wentzl

Hotel Wentzl

Rynek Główny 19, Kraków
lodgingCzytaj więcej
Hotel Alexander

Hotel Alexander

Garbarska 18, Kraków
lodgingCzytaj więcej
Hotel Copernicus
Radisson Blu Hotel Krakow

Radisson Blu Hotel Krakow

Straszewskiego 17, Kraków
barCzytaj więcej
Vienna House Easy Chopin Cracow

Vienna House Easy Chopin Cracow

Przy Rondzie 2, Kraków
lodgingCzytaj więcej
Hotel Royal

Hotel Royal

Świętej Gertrudy 26, Kraków
lodgingCzytaj więcej
Atlantic Squash Fitness Siłownia Hotel

Atlantic Squash Fitness Siłownia Hotel

Stradomska 15, Kraków
gymCzytaj więcej
Sheraton Grand
Hotel Kossak Kraków

Hotel Kossak Kraków

plac Kossaka 1, Kraków
lodgingCzytaj więcej
Dębniki

📑 Kraków wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy