miejsca w Koszalin

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

potwierdzone przypadki

6480647

zgony

119199

PolskaKoszalin

 

Koszalin

Region administracyjny:
zachodniopomorskie
populacja:
107 981
kod telefoniczny:
+48-94
kod pocztowy:
75-001-75-042
75-050-75-065
75-070-75-081
75-100-75-113
75-120-75-137
75-200-75-257
75-300-75-313
75-319-75-415
75-420-75-455
75-500-75-512
75-519-75-531
75-540-75-590
75-600-75-617
75-620-75-738
75-800-75-849
75-900-75-903

Położenie na mapie Polska

Polska mapa SVG
Koszalin

Sklep odzieżowy

Agencja ubezpieczeń

Apteka

Naprawa samochodów

sklep spożywczy

📑 Koszalin wszystkie kategorie

Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaMalarzMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSupermarketSupermarket spożywczy lubSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarz