KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia Piotr Tyc w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
06:29:23
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
WtorekZamkniete
ŚrodaZamkniete
Czwartek-
PiątekZamkniete
SobotaZamkniete
NiedzielaZamkniete
9, Jaworzyńska, 00-634, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 627 35 31
Strona internetowej: www.komornik.net.pl
Latitude: 52.21861, Longitude: 21.0156849
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 0

Najbliższy Sąd:

Garrison Military Court

00-909, Nowowiejska 28A, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Warsaw District Court

Marszałkowska 82, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia

Marszałkowska 82, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Jasna 2/4, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy