miejsca w Kielce

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

potwierdzone przypadki

6480647

zgony

119199

PolskaKielce

 

Kielce

Region administracyjny:
świętokrzyskie
populacja:
197 704
kod telefoniczny:
+48-41
kod pocztowy:
25-001-25-047
25-093
25-101-25-155
25-201-25-237
25-252-25-260
25-301-25-395
25-401-25-426
25-430-25-460
25-470
25-501-25-568
25-601-25-640
25-644-25-682
25-701-25-739
25-744-25-759
25-801-25-829
25-851-25-852
25-900
25-960

Położenie na mapie Polska

Polska mapa SVG
Kielce

Uniwersytet

kręgielnia

Naprawa samochodów

Dentysta

Księgowość

📑 Kielce wszystkie kategorie

Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja kolejowastadionŚlusarz