Miejsca w Katowice

Czas lokalny:
16:39:38
Katowice
Region administracyjny:śląskie
Populacja:297 197
Kod telefoniczny:
+48-32
Kod pocztowy:
40-001 - 40-999

Położenie na mapie Polska

Map SVG
KatowiceKatowice
Katowice
Hotel Katowice

Hotel Katowice

005, aleja Korfantego 9, Katowice
lodgingCzytaj więcej
Vienna House Easy Angelo Katowice

Vienna House Easy Angelo Katowice

Sokolska 24, Katowice
lodgingCzytaj więcej
Novotel Katowice Centrum

Novotel Katowice Centrum

aleja Roździeńskiego 16, Katowice
lodgingCzytaj więcej
Park Hotel Diament Katowice

Park Hotel Diament Katowice

Wita Stwosza 37, Katowice
lodgingCzytaj więcej
Silesian Hotel Katowice
Hotel Diament Plaza Katowice

Hotel Diament Plaza Katowice

Dworcowa 9, Katowice
lodgingCzytaj więcej

📑 Katowice wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy