Katmandu i Warszawa

Åben kort
Lokal tid:
19:49:06
Åben

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Søndag-
65A, Wspólna, 00-687, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakter telefon: +48 22 622 00 26
Internet side: katmandu.com.pl
Latitude: 52.2260063, Longitude: 21.0084604
Større kort og retninger

Kommentar 5

 • Joel S

  Joel S

  ::

  Good, authentic Nepalese and Indian food, very friendly waitresses who try to speak English as good as they can. The prices for Western people is really good (if I may express it like that) and it's really value for money. The ambiente is ok, typical for Eastern Europe in that price class. Will certainly go again.

 • Maciej Polakowski

  Maciej Polakowski

  ::

  Only go there for mango chicken lunch on Thursday which is really good but could be a bit bigger, only problem is the service speaking only a little Polish/English.

 • Malgorzata Nowak

  Malgorzata Nowak

  ::

  Excellent Indian restaurant, definitely one of the best ones I have been to. I've been going there regularly and have never been disappointed. I took some Indian friends there once and they absolutely loved it so that just confirmed the quality to me.

 • faraha shaikh

  faraha shaikh

  ::

  No one greeted as we entered. The waitress was Infact shocked to see the customers....we ordered starters..... Inspite of food being left and that to on my plate the waitress took away the plate without asking me anything.... I had to Tell the waitress that I am still eating...... Poor services...... Would like to tell that u need to respect the customer......no doubt the food was good but the waitress need to be trained.... Thank u

 • Schno Capone

  Schno Capone

  ::

  Once a year we travel to Warsaw and we always make sure that we eat at this place at least one or two times. I am a big fan of "Butter Chicken" and I always get it with the garlic bread on the side. It is extremely tasty, never been disappointed. And the service is great also. Can't wait for my next stay in Warsaw and finally eat at this sweet place again...

Nærmeste Restaurant:

Kebab Gabi

Wspólna 65-63, 05-075, Warszawa
restaurantLæs mere

Food Film Studio

Wspólna 65, Warszawa
restaurantLæs mere

hydraulik24h bemowo

Wspólna 67, Warszawa
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning