miejsca w Kalisz

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

potwierdzone przypadki

6480647

zgony

119199

PolskaKalisz

 

Kalisz

Region administracyjny:
wielkopolskie
populacja:
101 902
kod telefoniczny:
+48-62
kod pocztowy:
62-800-62-806
62-809
62-819
62-821

Położenie na mapie Polska

Polska mapa SVG
Kalisz

Kwatera

Parking

Sklep

Księgowość

Dworzec autobusowy

📑 Kalisz wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMiejsce kultuMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSupermarketSupermarket spożywczy lubSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąopieka weterynaryjnaprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja kolejowastadionŚlusarz