Miejsca w Jelenia Góra

Czas lokalny:
07:01:37
Jelenia Góra
Region administracyjny:dolnośląskie
Populacja:80 325
Kod telefoniczny:
+48-75
Kod pocztowy:
58-500 - 58-588

Położenie na mapie Polska

Map SVG
Jelenia GóraJelenia Góra
Jelenia Góra

Jelenia Góra

Jelenia Góra
localityCzytaj więcej
Mercure Jelenia Góra

Mercure Jelenia Góra

Sudecka 63, Jelenia Góra
lodgingCzytaj więcej
Hotel BARON Karczma Grodzka

Hotel BARON Karczma Grodzka

ul. Grodzka 4 i 5, Jelenia Góra
lodgingCzytaj więcej
Europa Hotel
Merkury Centrum

Merkury Centrum

1 Maja 5, Jelenia Góra
lodgingCzytaj więcej
Pałac Paulinum

Pałac Paulinum

Nowowiejska 62, Jelenia Góra
lodgingCzytaj więcej

📑 Jelenia Góra wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy