Miejsca w Inowrocław

Czas lokalny:
08:59:25
Inowrocław
Region administracyjny:kujawsko-pomorskie
Populacja:74 087
Kod telefoniczny:
+48-52
Kod pocztowy:
88-100 - 88-110
88-115

Położenie na mapie Polska

Map SVG
InowrocławInowrocław
Inowrocław
Hotel Bast

Hotel Bast

Królowej Jadwigi 35, Inowrocław
spaCzytaj więcej
Rezydencja Pod Tężnią & Spa

Rezydencja Pod Tężnią & Spa

Przy Stawku 8, Inowrocław
lodgingCzytaj więcej
Hotel Penelopa

Hotel Penelopa

Solankowa 8, Inowrocław
lodgingCzytaj więcej
Solanki Medical SPA

Solanki Medical SPA

Zygmunta Wilkońskiego 23, Inowrocław
spaCzytaj więcej

Przy Poznańskiej Bramie

Poznańska 4, Inowrocław
lodgingCzytaj więcej

Solankowe Zacisze

31 Macieja Wierzbińskiego 26, Inowrocław
lodgingCzytaj więcej

📑 Inowrocław wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy