Hotel Forum w Rzeszów

Otwórz mapę
Czas lokalny:
17:43:30
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
19, płk. Leopolda Lisa-Kuli, 35-025, Rzeszów, Rzeszów, PL Poland
Kontakt telefon: +48 17 859 40 38
Strona internetowej: www.hotelforum.pl
Latitude: 50.0356966, Longitude: 21.9969202
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Максим Стрельцов

  Максим Стрельцов

  ::

  Hotel is good

 • ALEKSANDAR LOČMELIS-MANEVSKI

  ALEKSANDAR LOČMELIS-MANEVSKI

  ::

  Very nice accommodation. Rooms are very fresh and clean and with a lot of space. Coffe and teas in the room are very nice touch. Thank you. We are very satisfied and for sure we'll come back.

 • Alexander L Prokopchuk

  Alexander L Prokopchuk

  ::

  Very good hotel, covinient location and reasonable price.

 • ISON PSYCHOMETRICA

  ISON PSYCHOMETRICA

  ::

  Spacious rooms, local atmosphere in restaurant-bar

 • charis michail

  charis michail

  ::

  Huge rooms, dirt cheap for the quality, very decent breakfast, supermarket, taxi at a minute's walk.

Najbliższy Kwatera:

Hostel „Promenada”

3-go Maja 24, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej

“Wiarus” Hostel

3-go Maja 22, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej

Paniaga Apartments

3-go Maja 14/15, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej

Noclegi Rzeszów Centrum

ul. 3 Maja 14 7, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy