Szpital w Grudziądz

Otwórz mapę
Czas lokalny:
15:58:57

P.P.L. Spółki OPUS II Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

Moniuszki 13A, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

OPUS II Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

Moniuszki 13A, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

Oko-Med. Centrum usług medycznych

Mickiewicza 47, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

Amicmed

Ludwika Waryńskiego 6, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

Hilger Tomasz dr n.med. specjalista urolog dziecięcy i chirurg dziecięcy

Ludwika Waryńskiego 6, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego. Oddział Psychiatryczny Dzienny

Kalinkowa 58, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

COSMO

Marszałka Józefa Piłsudskiego 83, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu

Legionów 57, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

Piast. Zespół Poradni Specjalistycznych

Legionów 71, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

ABC-MED - dr hab. med. Marek Modrzyński - Laryngologia - Alergologia - Medycyna Estetyczna

Legionów 71, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

Unnamed Road, 86, 302
hospitalCzytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Poradniami

Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

Oddział Reumetalogi z Poradniami

Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

Oddział Onkologi. Ambulatrium i Poradnia

Doktora Ludwika Rydygiera, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

Szpital Specjalistyczny

Doktora Ludwika Rydygiera 5, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego

Doktora Ludwika Rydygiera 15/17, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

Gtudziąfz

Dr Rydygiera 17, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

📑 Grudziądz wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy