Szpital w pobliżu Hilger Tomasz dr n.med. specjalista urolog dziecięcy i chirurg dziecięcy

Czas lokalny:
11:51:53
Hilger Tomasz dr n.med. specjalista urolog dziecięcy i chirurg dziecięcy

Hilger Tomasz dr n.med. specjalista urolog dziecięcy i chirurg dziecięcy

Ludwika Waryńskiego 6, Grudziądz Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 53.489174, Longitude: 18.764738
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Szpital:

Amicmed

Ludwika Waryńskiego 6, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej
Oko-Med. Centrum usług medycznych

Oko-Med. Centrum usług medycznych

Mickiewicza 47, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej
P.P.L. Spółki OPUS II Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

P.P.L. Spółki OPUS II Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

Moniuszki 13A, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej
OPUS II Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

OPUS II Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

Moniuszki 13A, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

COSMO

Marszałka Józefa Piłsudskiego 83, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu

Legionów 57, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

ABC-MED - dr hab. med. Marek Modrzyński - Laryngologia - Alergologia - Medycyna Estetyczna

Legionów 71, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy