Zdrowie w pobliżu Ośrodek Inflancka Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Zespół basenów kąpielowych

Czas lokalny:
00:55:49

Ośrodek Inflancka Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Zespół basenów kąpielowych

8, Inflancka, 01-999, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 827 65 89
Strona internetowej: aktywnawarszawa.waw.pl
Latitude: 52.255398, Longitude: 20.989723
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Zdrowie:

Baseny Inflancka

Inflancka 8, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Centrum Nurkowe MCnurek

Inflancka 8, Warszawa
schoolCzytaj więcej

Triathlon Serwis

Inflancka 8, Warszawa
storeCzytaj więcej

nauka pływania Warszawa u Andrzeja Piechocińskiego

Inflancka 8, Warszawa
healthCzytaj więcej

Bierca Marek. Masaż

Inflancka 8, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

HELIOS - pieczątki, wizytówki - Warszawa

Inflancka 8, Warszawa
storeCzytaj więcej

Sklep z art. pływackimi

Inflancka 8, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Madox Sp. z o.o.

Inflancka 8, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Szkoła Rodzenia Przy Inflanckiej, Małgorzata Stefaniak

Inflancka 6, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Szkoła Rodzenia Beaty Szol

Inflancka 6, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Tecnes Sp. z o.o.

Inflancka 19, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Magdziarz Marietta. Studio witraży

Inflancka 19, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”

Inflancka 6, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Zdrój Wody Oligoceńskiej

Inflancka 6, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy