Zdrowie w pobliżu Hilger Tomasz dr n.med. specjalista urolog dziecięcy i chirurg dziecięcy

Otwórz mapę
Czas lokalny:
14:56:29

Hilger Tomasz dr n.med. specjalista urolog dziecięcy i chirurg dziecięcy

Ludwika Waryńskiego 6, Grudziądz Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 53.489174, Longitude: 18.764738
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Zdrowie:

NZOZ URO-MED

Ludwika Waryńskiego 6, Gmina Grudziądz
doctorCzytaj więcej

Vitalabo - Punkt Pobrań - Grudziądz

Ludwika Waryńskiego 6, Grudziądz
point_of_interestCzytaj więcej

Amicmed

Ludwika Waryńskiego 6, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej

Przyjazny Dietetyk Grudziądz

Waryńskiego 6, Grudziądz
healthCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy