Zdrowie w pobliżu Fimedica - Centrum terapii schorzeń kręgosłupa i stawów obwodowych

Otwórz mapę
Czas lokalny:
15:00:33

Fimedica - Centrum terapii schorzeń kręgosłupa i stawów obwodowych

51, Nowogrodzka, 00-695, Warszawa, Warszawa, PL Polonia
Kontakt telefon: +48 665 666 728
Strona internetowej: www.fimedica.pl
Latitude: 52.227405, Longitude: 21.006631
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Zdrowie:

Pointway Partners

Nowogrodzka 51 (II piętro), Warszawa
accountingCzytaj więcej

lek. Marcin Grzebyk - badania USG (standardowe i elastografia)

Wąwozowa 21, Warszawa
healthCzytaj więcej

Centrum Elastografii i USG

Wąwozowa 21, Warszawa
doctorCzytaj więcej

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Grabowska

Nowogrodzka 51, Warszawa
lawyerCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy