siłownia w pobliżu Ośrodek Inflancka Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Zespół basenów kąpielowych

Czas lokalny:
00:59:56

Ośrodek Inflancka Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Zespół basenów kąpielowych

8, Inflancka, 01-999, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 827 65 89
Strona internetowej: aktywnawarszawa.waw.pl
Latitude: 52.255398, Longitude: 20.989723
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy siłownia:

Metro Fitness Club ZDROFIT Dw. Gdanski

Inflancka 4 c 00-189, Warszawa
gymCzytaj więcej

THE BOX ŚRÓDMIEŚCIE

19 Słomińskiego #507, Warszawa
gymCzytaj więcej

Art of Living Center

10, Zygmunta Słomińskiego 19/55, Warszawa
gymCzytaj więcej

Sri Sri Joga

Zygmunta Słomińskiego 19/55, Warszawa
gymCzytaj więcej

All For Body

Zygmunta Słomińskiego 19, Warszawa
gymCzytaj więcej

Calypso Fitness Club

CH Arkadia, aleja Jana Pawła II 82, Warszawa
gymCzytaj więcej

Barbell Club Training Studio by Marek Gunia

Zajączka 9b/lok.u2, Warszawa
gymCzytaj więcej

The Warsaw Center for Health Promotion - Panacea

aleja Jana Pawła II 61B/lok 247, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Siłownia Plenerowa przy Muzeum Polin

Anielewicza 6, Warszawa
gymCzytaj więcej

Public Outdoor Gym

Anielewicza 11, Warszawa
gymCzytaj więcej

Nowa Joga. Akademia jogi

Mickiewicza 17, Warszawa
gymCzytaj więcej

EMS - Studio Treningu Personalnego

Mickiewicza 18/lok.43, Warszawa
gymCzytaj więcej

Bikram Yoga Warsaw

Al. Jana Pawła II 61/305, Warszawa
gymCzytaj więcej

Falcon Strength Training Institute - Warszawa

aleja Jana Pawła II 61/13, Warszawa
gymCzytaj więcej

Siłownia Plenerowa

park Romualda Traugutta, Warszawa
gymCzytaj więcej

Anytime Fitness - Żoliborz

aleja Wojska Polskiego 41, Warszawa
gymCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy