siłownia w pobliżu Hala Sportowa

Czas lokalny:
00:22:07
Hala Sportowa, Author: Raza Abbas

Hala Sportowa

37B, Nowowiejska, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 825 24 30
Strona internetowej: www.osir-ochota.home.pl
Latitude: 52.2201458, Longitude: 21.0015475
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy siłownia:

Trener personalny / osobisty / dietetyk - Albert Kośmider

Trener personalny / osobisty / dietetyk - Albert Kośmider

Nowowiejska 37B, Warszawa
gymCzytaj więcej
Monika Turemka - Trenerka Personalna, Trenerka Kick-Boxingu, Terapeutka Masażu, grupowe treningi kick-boxingu dla kobiet

Monika Turemka - Trenerka Personalna, Trenerka Kick-Boxingu, Terapeutka Masażu, grupowe treningi kick-boxingu dla kobiet

Nowowiejska 37B, Warszawa
gymCzytaj więcej
MOC Oddechu

MOC Oddechu

Mariana Langiewicza 29, Warszawa
gymCzytaj więcej
Dobry Pilates
Dobry Pilates

Trening Personalny, AWF.

Lecha Kaczyńskiego 26, Warszawa
gymCzytaj więcej
Warsaw Calypso Fitness Club Focus

Warsaw Calypso Fitness Club Focus

Lecha Kaczyńskiego 26, Warszawa
gymCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy