Grizzly Gin Bar w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
02:37:34
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
NiedzielaZamkniete
Wilcza, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 307 34 02
Strona internetowej: facebook.com
Latitude: 52.2243788, Longitude: 21.0124799
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Fabian Lagerblad

  Fabian Lagerblad

  ::

  Really awesome bar! Lots of different gin drinks, Nice mode and no smoking inside. Young guy with a bun working in the bar, really rocking the place!

 • Kevin

  Kevin

  ::

  Loved this place! After two minutes i got contact with locals! Very chill place with good cocktails and cool music!

 • Piotr Dąbrowiecki

  Piotr Dąbrowiecki

  ::

  They have a good selections of gins. We have ordered Hendricks with elderflower tonic and it was served warm with not sufficient amount of ice. This place is ok, but I would expect something more from a gin place.

 • Marta Trybura

  Marta Trybura

  ::

  Perfect place for gin lovers. Definitely worth your visit. Grizzly Gin Bar organizes concerts and they have happy hours (4-8p.m.) two gin&tonic for 20PLN (

 • Michal N

  Michal N

  ::

  Had a great time with friends here. Loved the atmosphere, the music was good, the bartenders made sure our glasses were never empty for long, and they were never wrong with their suggestions. We were planning to go visit a few other places, but ended spending most of the evening here!

Najbliższy Klub nocny:

Klub na Hożej Domu Kultury Śródmieście

Hoża 41, Warszawa
night_clubCzytaj więcej

Black Diamond Club Warsaw

Hoża 35, Warszawa
night_clubCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy