Miejsca w Gdynia

Czas lokalny:
16:18:15
Gdynia
Region administracyjny:pomorskie
Populacja:246 991
Kod telefoniczny:
+48-58
Kod pocztowy:
81-004 - 81-919

Położenie na mapie Polska

Map SVG
GdyniaGdynia
Gdynia
Hotel Nadmorski

Hotel Nadmorski

Juliana Ejsmonda 2, Gdynia
lodgingCzytaj więcej
Mercure Gdynia Centrum

Mercure Gdynia Centrum

Armii Krajowej 22, Gdynia
lodgingCzytaj więcej
Hotel Hotton
Hotel Antares

Hotel Antares

232, Komandorska 59, Gdynia
lodgingCzytaj więcej
Pepperland Hostel

Pepperland Hostel

Antoniego Hryniewickiego, Gdynia
lodgingCzytaj więcej
Dom Marynarza

Dom Marynarza

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Gdynia
lodgingCzytaj więcej

📑 Gdynia wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy