Jedzenie w pobliżu Zajazd Polonez. Hotel i restauracja

Czas lokalny:
21:39:08
Zajazd Polonez. Hotel i restauracja, Author: Zajazd Polonez. Hotel i restauracja

Zajazd Polonez. Hotel i restauracja

21, Graniczna, 35-959, Rzeszów, Rzeszów, PL Polonia
Kontakt telefon: +48 17 860 54 50
Latitude: 50.0152611, Longitude: 22.007246
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Jedzenie:

Profil. PHU. Mryc m.

Graniczna 21, Rzeszów
point_of_interestCzytaj więcej
Pharmacy - Under an Angel

Pharmacy - Under an Angel

Graniczna 21, Rzeszów
pharmacyCzytaj więcej

Mana. Prucnal M.

Graniczna 17, Rzeszów
point_of_interestCzytaj więcej

Mastertom. PHU. Pruc T.

Graniczna 15, Rzeszów
point_of_interestCzytaj więcej
Vet-Medica. Przychodnia dla zwierząt

Vet-Medica. Przychodnia dla zwierząt

Graniczna 5, Rzeszów
veterinary_careCzytaj więcej

Wirtualny Wymiar Biznesu

Graniczna, 5/2, Rzeszów
point_of_interestCzytaj więcej

WWB Witkowski, Bober s.c.

Graniczna 5/2, Rzeszów
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy