Jedzenie w pobliżu Sandwich & Coffee

Czas lokalny:
14:20:57
Sandwich & Coffee, Author: Witold Antosiewicz

Sandwich & Coffee

54, Aleje Jerozolimskie, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 884 989 818
Latitude: 52.228837, Longitude: 21.0039189
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Jedzenie:

Fabryka Snów, Bielizna Nocna
Restauracja McDonald's

Restauracja McDonald's

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
restaurantCzytaj więcej

Warsaw Transport Pass Office

Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Punkt Obsługi Pasażerów ZTM

Punkt Obsługi Pasażerów ZTM

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
ING Bank Śląski Oddział w Warszawie

ING Bank Śląski Oddział w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
bankCzytaj więcej
Twoje Soczewki

Twoje Soczewki

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
storeCzytaj więcej
DOZ Apteka dbam o zdrowie

DOZ Apteka dbam o zdrowie

Al. Jerozolimskie 54, Warszawa
pharmacyCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy