Ustanowienie blisko 50.089453, 18.995604

Otwórz mapę
Czas lokalny:
15:21:47

Hotel Piramida - Spa & Wellness

Sikorskiego 100, Tychy
lodgingCzytaj więcej

Hotel Piramida

Sikorskiego 100, Tychy
lodgingCzytaj więcej

Lodowisko sezonowe

Parkowa, Tychy
point_of_interestCzytaj więcej

Ziachowicz Wiesław. Firma handlowo - usługowa

Sikorskiego 137, Tychy
point_of_interestCzytaj więcej

Cukiernia - Lodziarnia Fabian

Parkowa 17, Tychy
cafeCzytaj więcej

S.T. FALCON INDUSTRIAL SERVICES

ul. Sikorskiego 131/31, Tychy
accountingCzytaj więcej

Frykas. Bar. Murdza E.

Parkowa 17, Tychy
point_of_interestCzytaj więcej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportów Wodnych

Parkowa 17, Tychy
point_of_interestCzytaj więcej

Firma Sprzątająca Akademia Czystości Sp. z o.o.

100, Parkowa 9, Tychy
point_of_interestCzytaj więcej

ULICA KROKODYLI

Zaręby 14/12, Tychy
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy