Ustanowienie w pobliżu Very Berry Hostel

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:20:32

Very Berry Hostel

11, Aleje Marcinkowskiego, 61-827, Poznań, Poznań, PL Polska
Kontakt telefon: +48 61 855 17 63
Strona internetowej: www.very-berry.pl
Latitude: 52.4075421, Longitude: 16.9293123
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

SKALA W.P.H.U.P. "ARPIS" S.A.

Aleje Marcinkowskiego 11, Poznań
storeCzytaj więcej

Muzeum Farmacji

Aleje Marcinkowskiego 11, Poznań
museumCzytaj więcej

Król Szos. Ośrodek szkolenia kierowców. Przybylska K.

Aleje Marcinkowskiego 11, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Belweder. Biuro obrotu nieruchomościami

Aleje Marcinkowskiego 11/5, Poznań
real_estate_agencyCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy