Ustanowienie w pobliżu Telepizza - pizza Warszawa

Czas lokalny:
14:30:23
Telepizza - pizza Warszawa, Author: Telepizza

Telepizza - pizza Warszawa

2/14, Prosta, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polonia
Kontakt telefon: +48 22 850 15 04
Strona internetowej: www.telepizza.pl
Latitude: 52.2328817, Longitude: 20.9952644
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Gabinet Weterynaryjny Włodzimierz Czuj

Gabinet Weterynaryjny Włodzimierz Czuj

Prosta 2/14, Warszawa
veterinary_careCzytaj więcej
Kołakowska Barbara, mgr. Apteka

Kołakowska Barbara, mgr. Apteka

Prosta 2/14, Warszawa
pharmacyCzytaj więcej
Żabka

Concordia s.c. Pomaski M.

Prosta 2/14, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Kęcik Tadeusz. Gabinet okulistyczny

Prosta 2/14, Warszawa
doctorCzytaj więcej

Cave of Atesz the mage

Prosta 2/14 9th floor Apt 27
night_clubCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy