Ustanowienie w pobliżu Teatr Letni

Czas lokalny:
17:41:21

Teatr Letni

Niecała 14, Warszawa Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2417493, Longitude: 21.006017
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Miniatura Teatr Letni

Senatorska 37, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Pomnik Marii Konopnickiej

Marszałkowska 1108, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Pomnik Obrońców Warszawy 1939

Marszałkowska, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej

Niecała 14, Warszawa
schoolCzytaj więcej

Temple of Vesta Water Collection

Niecała 14, Warszawa
museumCzytaj więcej

Pałac Błękitny

Senatorska 35-37, Warszawa
premiseCzytaj więcej

R & P. Kancelaria analiz, procedur i rejestrów

Marszałkowska 111A, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Jewish Theatre

Senatorska 35, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Fundacja Shalom

Senatorska 35, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Elektryk Warszawa, Usuwanie Awarii 24h, Usługi Elektryczne

Niecała 14, Warszawa
electricianCzytaj więcej

Parafia Świętego Antoniego z Padwy

Senatorska 31, Warszawa
churchCzytaj więcej

Kościół Rzymskokatolicki Pw św. Antoniego Padewskiego

Senatorska 31, Warszawa
churchCzytaj więcej

Salsa W Ogrodzie Saskim

Ogród Saski
point_of_interestCzytaj więcej

Sprawni. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Niecała 12, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy