Ustanowienie w pobliżu Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. - Postój taksówek

Czas lokalny:
05:45:38

Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. - Postój taksówek

Emilii Plater, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 19 191
Strona internetowej: www.taximpt.pl
Latitude: 52.2290653, Longitude: 21.0042581
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Parking

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
parkingCzytaj więcej

Bankomat Banku Pekao S.A.

Al. Jerozolimskie 54, Dworzec PKP Warszawa Centralna (Galeria południowa, poziom -1), Warszawa
atmCzytaj więcej

ING Bank Śląski Oddział w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
bankCzytaj więcej

FunFotos

Emilii Plater 54, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Restauracja McDonald's

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
restaurantCzytaj więcej

Emilii Plater Parking

Emilii Plater, Warszawa
parkingCzytaj więcej

EM Men's Accessories

Aleje Jerozolimskie 54/n58, Warszawa
clothing_storeCzytaj więcej

Trener Personalny - Konrad Modelewski

Warszawa
healthCzytaj więcej

Kiosk ,,Ruch''

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
storeCzytaj więcej

Cukiernia Pawłowicz

Emilii Plater 54, Warszawa
bakeryCzytaj więcej

Warszawska garmażerka

Emilii Plater 54, Warszawa
restaurantCzytaj więcej

Warsaw Transport Pass Office

Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy