Ustanowienie w pobliżu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:12:05

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia

82, Marszałkowska, 00-517, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 553 90 00
Strona internetowej: bip.warszawa.so.gov.pl
Latitude: 52.2280773, Longitude: 21.014176
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Palety Warszawa

Parkingowa, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Cichocka - Bieniek

Żurawia 32/34 lok. 48a, Warszawa
lawyerCzytaj więcej

Olar Group

Zurawia 32/34, lok. 44, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

JPEdukacja Sp. z o.o.

Żurawia 32/34, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy