Ustanowienie w pobliżu Parking Koszykowa 78

Otwórz mapę
Czas lokalny:
00:33:34
Parking Koszykowa 78, Author: Jarosław Kubica

Parking Koszykowa 78

78, Koszykowa, 00-670, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 793 460 630
Strona internetowej: parkingkoszykowa.pl
Latitude: 52.223337, Longitude: 21.0068853
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Rejonowa Komisja Lekarska RWKL

Wilcza 74, Warszawa
hospitalCzytaj więcej
ORMEX SP.J Obuwie Zdrowotne i Wkładki ortopedyczne

ORMEX SP.J Obuwie Zdrowotne i Wkładki ortopedyczne

Koszykowa 78, (wejście obok APTEKI), Warszawa
shoe_storeCzytaj więcej
VOXEL Medyczne Centra Diagnostyczne

VOXEL Medyczne Centra Diagnostyczne

Wilcza 72, Warszawa
doctorCzytaj więcej
Apteka Maxfarm

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy